naderka - mn

Leczenie nadżerki : Nieleczona nadżerka

Choroba wykryta we wczesnym stadium jest niegroźna i łatwa do wyleczenia. Jednak jeśli kobieta zaniedba profilaktykę i nie będzie wykonywała systematycznych badań, może się okazać, że cierpi na nadżerkę, która jest już w zawansowanym stadium. Wówczas chorzenie to może doprowadzić do powstania nowotworu szyjki macicy. Ważne w takiej sytuacji jest wykonanie badania cytologicznego, które dokładnie zobrazuje zmiany i da lekarzowi pełen obraz choroby. Wyniki cytologii dzielą się na pięć grup. Każda z nich oznacza poziom zmian chorobowych.

Grupa I – w rozmazie zauważalne są jedynie prawidłowe komórki. Wyniki należące do tej grupy można zatem uznać za całkowicie prawidłowe.

Grupa II – w rozmazie można zauważyć oprócz komórek prawidłowych, także komórki zapalne.

Grupa III - w rozmazie pojawiają się komórki, które mają cechy dysplazji, czyli zmian przedrakowych. W tym wypadku należy już wykonać dodatkowe badania celem określenia stopnia dysplazji.

Grupa IV – w rozmazie widoczne są komórki o cechach raka płaskonabłonkowego przedinwazyjnego.

Grupa V - w rozmazie widoczne są komórki nowotworowe.

O dalszym postępowaniu w przypadku zakwalifikowania wyniku do poszczególnej grupy zadecyduje lekarz ginekolog. Mimo, iż badanie cytologiczne jest bardzo powszechnie stosowane, nie daje 100 procentowej możliwości wykluczenia pojawienia się raka szyjki macicy. Wyniki tego badania mogą posłużyć jedynie jako wstępne. Konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego, które ostatecznie wykluczy lub potwierdzi pojawienie się raka i oceni stadium choroby.